Polityka prywatności

Dane osobowe: 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma K&K Kośniewski Adam Kośniewski z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 46 – 48, zarejestrowana i wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9910242130, widoczna pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=164ddfc6-f0d0-4014-9175-9f6756... 
  Kontakt z administratorem: 
  1. poczta tradycyjna (adres: K&K Kośniewski Adam Kośniewski, ul. Wrocławska 46 – 48, 45 – 701 Opole),
  2. poczta elektroniczna (adres: biuro@kosniewski.pl)
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów w sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „Rozporządzenie RODO” (oficjalny tekst dostępny jest pod adresem: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276)
 3. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych własnych towarów i usług Sprzedającego drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może okazać się niezbędne do zawarcia i realizacji umowy – np. umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w sklepie internetowym (prowadzenie konta sklepowego czy zapis do newslettera). 
 5. W sklepie internetowym przetwarzane są dane osobowe: 
  1.  kupujących (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, nazwa firmy, adres siedziby, NIP), 
  2. osób działających w imieniu Kupujących będących przedsiębiorcami (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), 
  3. osób, które dokonały rejestracji konta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, nazwa firmy, adres siedziby, NIP), 
  4. osób, które kontaktują się ze sprzedającym (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, nazwa firmy), 
  5. odbiorców newslettera (e-mail), 
 6. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celach: 
  1. realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, 
  2. wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, 
  3. realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji oraz rękojmi, 
  4. dochodzenia należności, 
  5. wysyłki newslettera, 
  6. marketingu bezpośredniego własnych towarów lub usług, 
  7. zapewnienia pełnej obsługi Kupującym, w szczególności udzielenie wsparcia technicznego i udostępnienia odpowiednich funkcji, 
  8. kontaktowania się z Kupującymi, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług przez dozwolone działania marketingowe i reklamowe, 
  9. egzekwowania przestrzegania Regulaminu, 
  10. wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
 7. Dane osobowe osób działających w imieniu Kupujących będących przedsiębiorcami będą przetwarzane w celu bezpośredniego kontaktu i realizacji zawartych umów. 
 8. Dane osobowe osób, które zarejestrowały konto w sklepie będą przetwarzane w celach:
  1. zarejestrowania konta i jego prowadzenia, 
  2. realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, 
  3. wysyłki lub dostarczenia zamówionych towarów, 
  4. realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji oraz rękojmi, 
  5. dochodzenia należności, 
  6. wysyłki newslettera, 
  7. marketingu bezpośredniego własnych towarów lub usług, 
  8. zapewnienia pełnej obsługi dla zarejestrowanych osób, w szczególności udzielenie wsparcia technicznego i udostępnienia odpowiednich funkcji, 
  9. kontaktowania się z zarejestrowanymi osobami w celach związanych ze świadczeniem usług przez dozwolone działania marketingowe i reklamowe, 
  10. egzekwowania przestrzegania Regulaminu, 
  11. wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
 9. Dane osobowe osób kontaktujących się ze Sprzedającym będą przetwarzane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, w tym również otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie istotnych informacji dotyczących produktów i usług Sprzedającego zgodnie z zapytaniem. 
 10.  Dane osobowe odbiorców newslettera będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedającego. 
 11. Dane osobowe Kupujących mogą być powierzone przez Sprzedającego podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji Umowy sprzedaży w celu prawidłowego jej wykonania, np. przewoźnikom, firmom logistycznym, spedycyjnym czy świadczącym usługi informatyczne związane z oprogramowaniem sklepu internetowego. 
 12. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na marketing bezpośredni produktów i usług Sprzedającego, np. odbiorców newslettera mogą być powierzone przez Sprzedającego podmiotom trzecim w celu komunikacji marketingowej. 
 13. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, świadczenia usług prowadzenia konta w sklepie internetowym, wysyłki newslettera, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. 
 14. Każda osoba, która przekazała Sprzedającemu swoje dane osobowe: 
  1.  ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania w sytuacjach, o których mowa w art. 15 i 16 Rozporządzenia RODO, 
  2. ma prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 i 18 Rozporządzenia RODO, 
  3. ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ich przenoszenia w sytuacjach, o których mowa w art. 20 i 21 Rozporządzenia RODO, 
  4. ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, 
  5. ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 
 15. Korzystanie ze strony internetowej sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest sklep internetowy. Sprzedający jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia, np. adres IP. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze sklepu internetowego. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze sklepu internetowego i nie są wykorzystywane przez Sprzedającego w celu identyfikacji użytkownika/Kupującego. 
 16. Sprzedający może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom sklepu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez sklep internetowy lub wymienione podmioty. 
 17. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. 
 18. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.
 19. Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 20. Sprzedający udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną; 
  1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, 
  2. dostęp do konta osoby zarejestrowanej w sklepie internetowym jest możliwy wyłącznie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.


Polityka COOKIES

 1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl